AB463446BA

Baterija BTC-SMU420SL za Samsung C5212 %
Baterija BTC-SMU420SL za Samsung C5212 Baterije za SAMSUNG telefone
Kompatibilna s AB043446BC, AB043446BE, BTC-SMU420SL, AB463446BA, AB463446BU, AB463446BABSTD, AB553446BA, AB553446BAB/STD, AB923446GZB, BSTDAB553446BA . Zamenska baterija za Samsung telefone...
748 din