Kablovi, SYMBOL international

Telefonski kabl produžni, 3m, CRNI
Telefonski kabl produžni, 3m, CRNI Kablovi
Telefonski kabl produžni, 3m, CRNI s mikrokonektorima 6P4C na oba kraja
120,00  RSD
Telefonski kabl produžni, 5m, CRNI
Telefonski kabl produžni, 5m, CRNI Kablovi
190,00  RSD
Telefonski kabl produžni, 3m, BELI
Telefonski kabl produžni, 3m, BELI Kablovi
Telefonski kabl produžni, 3m, BELI, s mikrokonektorima 6P4C na oba kraja
120,00  RSD
Telefonski kabl produžni, 10m, CRNI
Telefonski kabl produžni, 10m, CRNI Kablovi
Telefonski kabl produžni, 10m, CRNI, s mikrokonektorima 6P4C na oba kraja
350,00  RSD
Telefonski kabl produžni, 10m, BELI
Telefonski kabl produžni, 10m, BELI Kablovi
Telefonski kabl produžni, 10m, BELI, s mikrokonektorima 6P4C na oba kraja
350,00  RSD