📱 063 344 816, 062 341 306 ☎ 011 299 1 888, 011 406 5 049 

SAOBRAZNOST:

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) SYMBOL international doo (u daljem tekstu SYMBOL) odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine (datum na fiskalnom ili PDV računu). 

Međutim, zakonska odgovornost SYMBOL-a ne postoji ako isporučena roba:


1. odgovara opisu koji je dao Prodavac; 
2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; 
3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste 
4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Napominemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju alkalne ili punjive baterije za uređaje (telefona, tableta, laptopova, voki tokija, alarma, LED lampi i dr.), toneri, ketridži, glave štampača, i sl. Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Softver koji je isporučen uz računar ili uređaj ne potpada pod uslove saobraznosti. 
SYMBOL ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku, telefonu, foto apartu ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka. 

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži fiskalni ili PDV račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

GARANCIJA:

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija (Garantni list) za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) SYMBOL nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži fiskalni ili PDV račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini kao i overen Garantni list koji je dobio uz robu. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisera isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

SYMBOL će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.


GUBITAK PRAVA NA REKLAMACIJU:

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane SYMBOL-a potrošač gubi u slučaju da je uređaj bio izložen delovanju više sile (npr. udar groma i prenapon, poplava, požar i drugo), neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.